Description:
Projects:

Videos:
3xShapes of Home
* Thought and Mind

Books:
* You are here now/Du er her no
* Come for all is ready/Kom for alt er ferdig

Installation:
Overflate/Underflate Surface/Sousface

Digital Art:
* One Hundred Seconds to Midnight
* Szikago Pakrel: Future Archeology

Work in Progress:
* Untitled Folder
* Lofotland
* Nyksund Reloaded 
* Hvordan fjell blir til / How Mountains Are Made
* Big-Tech Blues
* Wonder/Under
* Here/was / Her / var [kan]

Events:
* Egga -eche -on the edge - a northern art symposium OVERFLATE/UNDERFLATE. Fileten. Nyksund (NO) 03.09 - 05.12.2021 (ENG. below)

- en stedsspesifikk installasjon som med lyd og bilde undersøker havets form og betydning. I det tidligere fiskeværet Nyksund, Nordland, i et nedlagt fiskeindustribygg, viser installasjonen levende bilder av havets overflate og «underflate»: en vannhinne og en overgangssone mellom det synlige og det umiddelbart usynlige. Hva ligger i ordet over-flate, og for hvem?  

Installasjonen viser en situasjon fra lokaltsjarkfiske sett fra over og under havflata simultant. Veggens tekstur  blir bildets overflate. Lyden som høres , er havets klang, påvirket av vær og vind. Ved hjelp av meteorologiske data blir  lyd og bilde påvirket og installasjonen lever dermed med Nyksunds skiftende vær.  Verket består av Elisabeth Bruns levende bilder og Rune Mikkelborgs lydarbeid. Prosjektet er støttet av KORO - Kunst i offentlige rom / Public Art Norway og er en samproduksjon med Nyksundkooperativet AS.

To-kanal installasjon
Stereo-lyd
4K video
15 og 20 minutter.

Lyd: Rune Mikkelborg
Foto: Elisabeth Brun
Programmering: Pål Brønlund

***

OVERFLATE/UNDERFLATE (Sur-face / Sous-face) is a site-specific audiovisual installation, exhibited in the old industry building “Fileten” in the former fisher village of Nyksund (NO) 03.09 -05.12.2021. The project explores the ocean´s form and meaning through sound and moving image and uses weather-data as to become a “living part” of the place itself. The project is co-produced with sound-artist Rune Mikkelborg + the AiR Nyksund Kooperativet, and funded by Public Art Norway / KORO.

two channel video-installation

4k video, stereo sound
duration 15, 20 mins
video: Elisabeth Brun
sound: Rune Mikkelborg
programming: Pål Brønlund

funded by Public Art Norway (KORO)